Vägningen januari 2012

2 januari

Summa: +0,6 kg

9 januari

Summa: -1,4 kg

16 januari

Summa: +0,4 kg

23 januari

Summa: -2,6 kg

30 januari 

Summa: -0,4 kg

Sammanlag har jag gått ner 25,6 kg
Vägning