Vägning september 2011

5 september 

Summa: +0,4 kg

12 september

Summa -1,6 kg

19 september

Summa: -0,8 kg

26 september

Summa: -1,4 kg

Sammanlagt har jag gått ner 9,8 kg
Vägning